SAVANA to ... nic specjalnego
aczkowiek zabudawa bardzo oryginalna
ale można było omin±ć to miejsce